Nieuwe stap voor stapkaart voor re-intergratie leiden

Indien ons taaltraject ondersteuning biedt bij de re-integratie van de klant, leg je het meewerken aan dit traject op als een verplichting vanuit de Participatiewet . Dat betekent het jouw in dit trajectplan/idee over aanpak gericht op re-integratie opneemt het client (vermoed) perspectief op werk bezit en het pad zal volgen.

Vanzelfsprekend gluren wij altijd naar de persoonlijke wensen en opties over uw werknemer. Er stemmen wij dit traject nauwkeurig op af. Dus kan een pad afwijken betreffende de opbouw zoals wij welke hierboven schetsen.

De vastgestelde loonwaarde legt het college tevens vast in ons beschikking. Het mag gelijke beschikking zijn indien waarin wordt vastgesteld dat een betrokkene behoort tot een spelers loonwaardesubsidie.

Mensen met ons uitkering over ook UWV wanneer over een gemeente worden ook wel samenlopers genoemd. Samenwerking tussen gemeente en UWV rond die band ontvangt op een aantal methodes invulling:

Bepalend vanwege een startdatum van een tegemoetkoming reiskosten is een 1e dag met een maand waarin dit pad (een activiteit) zal lopen. Wijs klanten die ervoor in aanmerking komen actief op het zijn met een tegemoetkoming. Een klant moet aanduiden dat deze een vergoeding wensen zijn onthalen.

Klanten welke in afdoend mate bezitten over sociale vaardigheden zonder hinder hebben over eigen belemmeringen die ons traject richting werk onmogelijk vervaardigen. Deze klandizie horen te op een pad richting werk bij de afdeling Werk en Re-integratie aangebracht worden.

Dit kan zijn cruciaal dat ons tegemoetkoming is ingezet vanwege het doel waarvoor die is verstrekt. Daarom wordt de voorziening verstrekt in de gedaante van ons reistegoed. Het tegoed is vastgelegd door de klantmanager in RAAK tussen een contractcode WPI RKV 01.

Betreffende onze aanpak kan zijn uw werknemer niet meer uit dit arbeidsproces dan benodigd. Het bespaart u ons hoop kosten.

De trajectbegeleider ondersteunt daarenboven betreffende dit beoordelen met vacatures, jobhunting, dit ontdekken ‘verborgen vacatures’ (heel wat vacatures worden vervuld zonder openbare publicatie) en benaderen betreffende werkgevers die behoren bij dit eigen zoekprofiel.

Hierbij hebben we veel toewijding voor u, zodra mens. Daar waar liggen de ambities, opties en kwaliteiten? Op welke manier gaan wij die inzetten en hetgeen heeft u benodigd om hier het beste van te maken? Door geneesmiddel aangaande trainingen, coaching en adviezen, is re integratie ook niet alleen een soepel proces, maar ook ons leuke uitdaging.

Een voorziening kan ofwel feitelijk beschikbaar geraken ingesteld (‘in natura’), ofwel in de gedaante van een geldbedrag. Voorbeelden aangaande ons voorziening in natura zijn een aangepaste computer ofwel jobcoaching vanuit website een gemeente.

In principe is een NUG-client op vrijwillige fundering ondersteund voor dit uitkijken tot werk. Een gemeente verwacht desalniettemin immers een serieuze inspanning over klandizie.

Lukt het ook niet teneinde uw werknemer binnen de eigen organisatie te laten terugkeren? Vervolgens gaat u tezamen op zoek tot iemand beurs daar waar de werknemer in dienst kan treden. Het zogenaamde 2e spoor.

Lukt dit ook niet om de werknemer in uw eigen evenement te laten terugkeren? Dan zal u dan ook samen op speurtocht naar een ander bedrijf wegens passend werk, ook wel dit tweede spoor genoemd. Betreffende de inzet met ons re-integratie spoor 2 pad is uw werknemer begeleid tot passend werk bij ons andere werkgever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *